Мемлекет басшысы ұсынған «100 нақ­ты қадам» Ұлт жоспарындағы «Жем­қор­лыққа қарсы күресті күшейту, сонымен бірге, жаңа заңнамалар әзірлеу» бөлігінде көрсетілген тапсырмаларды жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Парламенті «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заң қабылдады.

 

Бүгінде сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мемлекеттің одан әрі табысты дамуы үшін сөзсіз басымдық болып табылады. Сыбайлас жемқорлықтың кез келген көріністері қоғамның мүддесіне зардабын тигізіп және мемлекеттің экономикалық өсуіне орасан кедергі келтіреді. Сондықтан да біздің еліміз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи­мыл мәселелерінде халықаралық тәжіри­белерге сүйеніп әртүрлі шаралар мен модельдерді үйлестіріп отырады.

2015 жылғы сәуірде осы Стратегияны іске асыру жөніндегі Үкіметтің жоспары бекітілді. Онда алдағы үш жыл ішіндегі көлеңкелі экономика мен сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі шаралар анықталды. Сонымен қатар, Елбасымыз ұсынған «100 нақты қадам» Ұлт жоспарын іске асыру мақсатында кә­сіби мемлекеттік аппарат құру мен сыбайлас жемқорлықты барынша азайту басым бағыттардың бірі болып белгіленді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қи­мыл мәселелеріндегі кешенді көзқа­расқа «Мемлекеттік қызмет туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы», «Қоғамдық кеңестер туралы», «Ақпаратқа қол жеткізу туралы», «Жалпыға бірдей декларациялау туралы», «Мемлекеттік сатып алу туралы», «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы», «Ақпараттандыру туралы», сондай-ақ, Кәсіпкерлік және Этика кодекстері сияқты бірқатар заңнамалық актілер арқылы қол жеткізілді.

Мемлекеттік қызметті реформалаудың жаңа кезеңі мансаптық жолға ауысуды және мемлекеттік аппаратқа кадрларды іріктеу мен жылжыту үдерістерін кешенді өзгертуді қалайды. Сонымен қатар, жаңа тетіктер меритократия қағидаларын күшейтуге, мемлекеттік қызметте есеп беру мен сыбайлас жемқорлықтан тыс басқару аппаратын құруға бағытталған.

Мемлекеттік қызметке іріктеу және мансаптық жоғарылау кезінде біліміне және жұмыс өтіліне қойылатын талаптармен қатар, маңызды талаптар – қызметшілердің атқарып отырған лауазымдары бойынша нақты міндеттерін тиімді атқаруға қажетті құзыреттерінің болуы. Мұндай тәсіл Қазақстанда бірінші рет қолданылатын болады.

Сонымен қатар, мемлекеттік қыз­мет­ші­лерге еңбекақы төлеу жүйесі де елеу­лі өзгеріске ұшырады. Мем­лекеттік органдардың стратегиялық мақ­саттарына қол жеткізуі жұмыс нәти­жесіндегі жетістіктеріне сай еңбекақы өсімі есебінен қамтамасыз етілетін бо­лады. Бұл Парламент қабылдаған «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңда көрсетілген. Демек, бұл қабылдап жатқан шаралар мемлекеттік аппараттың кадр құрамын кәсібилендіруге, сондай-ақ, өзара бәсекелестік пен өз құзыреттерін дұрыс пайдалануға ынталандыра түседі.

Жалпы, меритократияны қорғау және жемқорлықты болдырмау бойынша қабылданып жатқан шараларды іске асыруда Этика кодексінің маңызы зор. Ол мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлықтарына қойылатын талаптарды қатаң сақтауға бағытталған. Оның Ар-намыс кодексінен ерекшелігі жаңа Этика кодексі мемлекеттік қызметшілердің қызметіндегі нақты этикалық стандарт­тарды белгілейді, жемқорлыққа қар­сы шектеулерді қамтиды, нақты жағдай­лардағы басқарушылық мінез-құлық­тарды жүйелейді.

Жаңа заңда, сонымен бірге, сыбай­лас жемқорлыққа қарсы саясатқа азаматтық қоғамды кеңінен тарту мәселесін қамта­масыз ету қарастырылған. Осыған байланысты, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг ұғымы енгізіліп отыр, ол жемқорлыққа қарсы саясаттың тиімділігіне жүйелі негізде талдау жүргізуге және құ­қық қолдану тәжі­рибесіне мүмкіндік бе­реді. Мониторингке мемлекеттік орган­дардың нормативтік-құқықтық актілері мен ресми сайттарынан басқа, үкіметтік емес ұйымдардың мәліметтері де, БАҚ-та­ғы жа­рияланымдар да және әлеуметтік сау­алда­малардың мәліметтері де кіретін болады.

Талдаудың, ғылыми-зерттеу және әлеу­меттік зерттеулердің нәтижелері жыл сайын Мемлекет басшысының атына дай­ындалатын Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың ұлттық баяндамасына негіз болады.

Ұлттық баяндама өмірдің түрлі сала­­ларындағы сыбайлас жемқор­лыққа мүмкіндік беретін себептер мен жағдай­ларды жоюға қатысты ұсыныс­тардан, сонымен қатар, жемқорлыққа қарсы күрес жағдайы мен үрдісіне талдау жасаудан тұрады.

Сондай-ақ, алғаш рет «сыбайлас жем­­қорлыққа қарсы мәдениетті қалып­тас­тыру» ұғымы енгізіліп отыр, онда субъектілердің жемқорлыққа қарсы әрекет жасауы, қоғамда сыбайлас жем­қорлыққа төзе алмауды білдіретін құн­дылық жүйесін сақтау мен оны нығайту қамтылады. Мұны іске асыру тетігі сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәрбие мен білім беруді үздіксіз жүзеге асырудан көрініс табады. Сөйтіп, қоғамда сыбайластыққа төзбеу жүйесін дамыту мен сыбайластыққа қарсы әрекеттің заманауи моделдерін енгізу қарастырылуда. Қазірдің өзінде азаматтық қоғамның барынша тиімді институттарын бұл жұмысқа тарту жүзеге асырылуда.

2015 жылы сыбайластыққа қарсы бірлесіп әрекет жасау бойынша ашық келісімдер әзірленді, оған түрліше ұйымдар, бірлестіктер, оқу орындары және азаматтар атсалыса алады. Сонымен бірге, Агенттік пен Кәсіпкерлердің ұлттық палатасы арасында келісімге қол қойылды, соның арқасында кәсіпкерлік саласында сыбайластыққа қарсы мәдениет қалыптасып ұлттық бизнесті жүргізу барынша ашық бола түседі деген үміт зор.

Сонымен қатар, мемлекеттік қызмет­кер­лердің салық декларациясы мәлі­меттерін міндетті жариялау қарас­ты­рылған. 2017 жылдан бастап мемлекеттік қызметшілерді жалпы бірыңғай декларациялауға (декларацияның екі түрі: кіріс пен мүлік жөнінде, міндеттемелер мен активтер жөнінде) міндеттейтін арнайы заң қабылданды. Ол шынайы кіріс­тер мен мүлік туралы мәліметке негіз­делген салық салу саласында ашықтықты қамтамасыз ету мақсатында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетіктерінің бірі ретінде әзірленген.

Бұл өз кезегінде жеке тұлғалардың, оның ішінде мемлекеттік қызметшілердің кіріс пен шығыстары арасындағы айыр­ма­шылықтарды айқындауға мүмкіндік береді. Жаңа заңда қарастырылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл шараларының ішінен, мемлекеттік басқару жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стандарттарды қабылдауды атап өтуге болады.

Жалпы айтқанда, Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алудағы кешенді амал-тәсілдерге кадрлық сая­сат, қызметкерлердің әдептілігі пен уәж­­демесін жоғарылату, қоғамда сыбай­лас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалып­тастыру, жұртшылықпен өзара әрекет­тесуде кәсіпкерлік үдерістерді жетілдіру сияқты түйіндер кіреді. Осылайша мем­лекеттік аппарат, халық және бизнестің өзара байланысқан салаларында сыбайлас жемқорлық көріністерін азайтуға бағытталған шаралар да жүзеге асырылуда. Осы мақсатта мемлекеттік қыз­мет көрсету барысында мемлекеттік қыз­мет­шілердің мінез-құлық ережелерін белгі­лейтін жаңа мемлекеттік қызмет көрсе­ту стандарттары мен регламенттері де әзірленуде.

Жаңа заңнамалық актілердің барлығы озық әлемдік үрдістерді ескере отырып құрастырылған және бұл өз кезегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жаңа кезеңіне өтуге септігін тигізеді. Ал сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша халықаралық ынтымақтастықты нығайту – агенттік қызметінің негізгі басымдықтарының бірі болып табылады.

Осы аталғандардың негізінде, Қазақ­стан БҰҰ-ның сыбайлас жемқорлыққа қарсы Конвенциясының, Ыстамбұл сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жоспарының, ЭЫДҰ-ның (экономикалық ынтымақтастық пен даму ұйымы) және ЕҚЫҰ-ға толық құқықты мүшесі ретінде ГРЕКО – сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес бойынша мемлекеттер тобына кіру үшін сыбайлас жемқорлық пен қыл­мыс­тық және азаматтық-құқықтық жауап­кер­шілік жөнінде еуропалық конвен­цияларға қол қою іс-шаралары жүзеге асырылуда.

Заң үстемділігі мен демократиялық инс­титуттарды нығайту арқылы жүзеге асырылған өзара әрекеттесудің осындай деңгейі Қазақстанның мемлекеттік басқару органдары мен азаматтық қоғам арасында тікелей диалог құруға ықпал етеді.

П.Ермаханқызы
Шымкент қаласы Еңбекші аудандық
әділет басқармасының бөлім басшысы 
«Қазақстан заңгерлерінің одағы» 
РҚБ Оңтүстік Қазақстан облыстық
филиалының мүшесі

 

Салық төлеушілер салық органының жұмыс режиміне тәуелді болмай, «салық төлеуші кабинеті» web-қосымшасын қолдана отырып, «электрондық үкімет» веб-порталы (www.egov.kz)арқылы өздеріне ыңғайлы, кез келген жерден және тәулік бойы мемлекеттік қызмет түрлерін электронды түрде алу мүмкіндігі бар екенін назарыңызға жеткіземіз.

Сонымен бірге, "Азаматтарға арналған үкімет"мемлекеттік корпорациясы арқылы төменде көрсетілген мемлекеттік қызметтерді алу мүмкіндігі жөнінде хабарлаймыз.

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 19 ақпандағы № 239 және Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 47 бірлескен бұйрығы   мен бекітілген "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы арқылы ұсынылатын салықтық өтініштер тізбесі:

1. Жеке нотариусты, жеке сот орындаушысын, адвокатты, кәсіби медиаторды тіркеу есебі туралы салықтық өтініш.

2. Салық есептілігін табыс етуді тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) туралы салықтық өтініш.

3. Салық төлеушінің (салық агентінің) салық есептілігін кері қайтарып алу туралы салықтық өтініш.

4. Бюджетпен есеп айырысулардың жай-күйі туралы, сондай-ақ әлеуметтік төлемдер бойынша жеке шоттан үзінді көшірме алуға салықтық өтініш.

5. Тіркеу есебіне қою туралы салықтық өтініш.

6. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, кедендік төлемдерді, өсімпұлдарды, пайыздар мен айыппұлдарды есепке жатқызу және (немесе) қайтару жүргізуге салықтық өтініш.

7. Салық резиденттігін растауды алуға салықтық өтініш.

8. Электрондық салық төлеушінің тіркеу есебі туралы салықтық өтініш.

9. Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстардың және ұсталған (төленген) салықтардың сомалары туралы анықтаманы алуға салықтық өтініш.

10. Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салық міндеттемесін орындау мерзімдерін өзгерту туралы салықтық өтініш.

А.Жумашова
Еңбекші ауданы бойынша 
Мемлекеттік кірістер басқармасы, 
Ақпаратты қабылдау және беру
орталығы бөлімінің бас маманы 

 

Әлемнің бәсекеге аса қабілетті 50 елінің қатарына кірген Қазақстанның алдында бүгінде жаңа стратегиялық мақсат – әлемнің дамыған 30 елдерінің қатарына кіру тұр, ал оған қол жеткізу үшін заң үстемдігін қамтамасыз ету қажет.

 

Мемлекетіміздің егемендігін жариялап, тәуелсізідігін қалыптастырған тарихи 26 жыл ішінде Елбасы Қазақстанның жаңа ұлттық заңнамасын қалыптастыру жолында басымдықтарды орната білді. Осы орайда, қазақстандық құқықтық тәжірибені әлемдік озық стандарттарға жеткізетін қолданыстағы бірқатар заңнамаға өзгерістер мен толықтырулар енгізілген заңнамалық актілер қабылданды.

Бүгінгі таңда азаматтық іс жүргізудің қағидалары, азаматтардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау институттары жетілдіріліп, даулы мәселелерді шешудегі заңнаманың тиімділігі артып, жеке және заңды тұлғалардың құқықтарын қорғаудың соттан тыс, дауларды сотқа дейін қорғау және қорғаудың соттағы тәсілдері белгіленді.

Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының жаңа Азаматтық процессуалдық кодексімен дауларды реттеудің соттан бөлек тетіктерін жетілдіру және одан әрі дамыту мақсатында «Дауларды соттан тыс реттеу» атты жаңа тарау енгізіліп, дауды сотқа дейін реттеу міндеттелді. Бұл дегеніміз, екі тарапты бітімге келтіру сотқа дейінгі міндетті қадам. Жаңа заңда орын алған бұл жаңалық судьялар мен медиаторлар үшін ғана емес, сондай-ақ дау тараптары үшін де өте тиімді.

Татуластыру рәсімін қолдану арқылы заңда дауды бейбіт реттеуге ықпал ету көзделіп отыр. Бітімгершілікке келу арқылы даулардың түйінін тарқатуға бағытталған медиациялық келісімдер мен шарттар жасасу қарастырылған.

ҚР Азаматтық процессуалдық кодексінің 152, 279 баптарына сәйкес тараптар заңда белгіленген немесе шартпен көзделген негіздерде дауды сотқа дейін реттеудің тәртібін сақтамаса және осы тәртіпті қолданудың мүмкіндігі жойылмаса сот талап қою арызын қайтарады немесе қараусыз қалдырады.

Яғни, жоғарыда келтірілген заң нормаларына сәйкес сот процесінің қатысушылары соттың қарауына наразылық берілгенге дейін дауды реттеу әрекеттерін жасау міндеттілігінде. Дауды сотқа дейін реттеудің ерекшелігіне тоқтала кетсек, бұл даулы мәселені азаматтық істің кез-келген уақытында бітімгершілік келісіммен аяқтау мүмкіндігінде.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 13 бабына сәйкес әркiмнiң өз құқықтары мен бостандықтарының сот арқылы қорғалуына құқығы бар. Бұл ретте бұзылған құқықтар мен заңды мүдделерді қорғау барысында азаматтық істі қарайтын судьяның әрекеті, тараптардың құқықтары мен міндеттері, азаматтық істі қарау тәртібі Азаматтық процессуалдық кодексінде қатаң регламенттеліп, азаматтық істің жария түрде жүргізілуі, апелляциялық және кассациялық тәртіппен жаңадан ашылған мән-жайлар бойынша қайта қарау мүмкіндігі, сондай-ақ заңды күшіне енген сот актілерінің орындалу міндеттілігі мен мерзімдері белгіленген.

Қолданыстағы заңнаманы одан әрі жетілдіріп, азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтарын, бостандықтары мен мүдделеріне нұқсан келтірмей қорғай білу, жоғарғы деңгейде дамыған құқықтық мемлекеттердің қатарына кірудің бірден бір жолы деп білеміз.

 

С.Алимкулов,

Шымкент қаласы Әл-Фараби аудандық

Әділет басқармасының жетекші маманы,

«Заңгерлер Одағы» РҚБ мүшесі

 

Шымкентте жергілікті бес мыңнан астам үй орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосылады.

Қазіргі таңда 2 нысанның құрылысы жүруде. Тоғыс елдімекені мен Қайтпас-2 шағынауданындағы кәріз жүйелерін ретке келтіру жұмыстарынан кейін 5192 абонент орталықтандырылған кәріз жүйесіне қосылады. Соның нәтижесінде жергілікті тұрғындарды кәріз жүйесімен қамту көрсеткіші 47,8%-ға жетпек.
Айта кетейік, шаһардағы жалғыз тазарту құрылғылары кешенінің қуаттылығы тәулігіне 150 мың текше метрді құрайды. Ал қала әкімі жауапты мамандарға барлық жұмысты дер кезінде аяқтауды тапсырды.

Оңтүстік Қазақстан облысының әкімі  Ж.Түймебаев Нидерланд Корольдігінің Қазақстан Республикасындағы Төтенше және Өкілетті елшісі Ян Коп Дирк, Алматы қаласындағы Елшілік кеңсесінің сауда-саттық жөніндегі маманы З.Садыкджанқызымен кездесті.

Басқосуда тараптар екі ел арасындағы экономикалық байланысты нығайту, бірлескен инвестициялық жобаларды іске асыру жайын ақылдасты.
Кездесу барысында аймақ басшысы қонақтарды өңірімізге келуімен құттықтап, облыстың экономикалық әлеуетімен және кәсіпкерлерге жасалып жатқан мүмкіншіктерімен таныстырды.
– Нидерланд –
Қазақстан экономикасындағы ең ірі шетелдік инвестор. Сіздер жақтан елімізге тартылған инвестицияның көлемі 6 млрд АҚШ долларына жетті. Өткен жылдың қорытындысы бойынша екі ел арасындағы тауар айналымы да ауқымды, 5 млрд АҚШ долларынан асты. Бұл қарым-қатынас, әсіресе, біздің облысымыз үшін тиімділігі ерекше болып отыр. Өңіріміз ауыл шаруашылығына бейім аймақ. Осы бағытта өздеріңізбен бірлесе отырып, көптеген жобаларды жүзеге асырдық. Сіздерді бұдан да тығыз байланыс орнатуға шақырамын, – деді Жансейіт Қансейітұлы.
Өңір басшысы, сондай-ақ, қонақтарды ОҚО мен Нидерланд арасында арнайы меморандум түзуге шақырды. Келісім-шарт негізінен ауыл шаруашылығы саласын өркендетуге бағытталатын болады.
Өз кезегінде Ян Коп Дирк облыс әкімінің ұсынысына қолдау білдіріп, жаңа жобаларды бірлесіп жүзеге асыруға дайын екендерін жеткізді.
Кездесу соңында аймақ басшысы қонақтарға сый-сияпат жасап, естелікке суретке түсті.

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілдігі-облыстың бас мешіті жанындағы Ақылдастар алқасының Оңтүстік Қазақстан облысының халқына

ҮНДЕУІ

Тәуелсіздігімізбен қатар елімізде Ислам дінін қайта жаңғыртқан Алла Тағалаға шүкір айтамыз. Міне, айлардың сұлтаны – Рамазан айы да келіп жетті. Еліміздегі барша мұсылмандарды осынау қасиетті аймен құттықтаймыз!
Біз, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша өкілдігі-облыстың бас мешіті жанындағы Ақылдастар алқасы осы үндеуімізді қасиетті Рамазан айына арнап отырмыз. Барша облыс жұртшылығын қасиетті айда ораза ұстауға шақырамыз!
Рамазан – он екі айдың сұлтаны, берекелі де кешірімі мол ай. Күнделікті тіршілік қамымен жүретін пенденің жүрегіне бұл айда иман нұры құйылады. Өйткені, ораза адамды тақуалыққа, сабырлылыққа, ізгілікке, қайырымдылық пен мейірімділік және бауырмалдық секілді асыл қасиеттерге жетелейді.
Құрметті оңтүстікқазақстандықтар! Қадірлі жерлестер!
Қасиетті Рамазан айында ораза ұстағандарға ауызашар берудің сауабы мол әрі ол – мұсылман баласына тән қонақ күту ғұрпы. Ауызашар дастарханы ынтымағымыз бен бірлігіміздің жарасымды үлгісі. Ауызашар беруді үлкен игілікті іс деп білген жөн. Осы орайда, ауызашар рәсімінің рөлін мейлінше арттыра түсу қажет. Ол үшін қасиетті Рамазан айының құрметіне түрлі деңгейдегі құдайы астар мен жиындарды (жетісі, қырқы, жылдық асы т.б.) күндізгі уақыттарда тоқтатып, кешкі ауызашар уақытында өткізуге үндейміз.
Қасиетті Рамазан айының күндізгі бөлігінде құдайы ас беруге болмайды. Сондықтан, қасиетті Рамазан айында күндіз өткізілетін түрлі астарды кешке ауызашар уақытында өткізудің сауабы шексіз екендігін жеткізгіміз келеді.
Бұл жөнінде хадистерде ауызашарға келген кісі дастархан басында отырған кезде үй иесіне періштелердің дұға ететіндігі айтылған.
Бір хадисте: «Қияметте Алла Тағала кей адамдардан: «Маған неге ас бермедің?» – деп сұрайды. Әлгі адам: «Сен барлық әлемдердің Иесісің ғой, мен саған қалайша тамақ бермекпін?» – дейді. Сонда Алла Тағала: «Қарны аш бауырыңа тамақ бермедің (ораза ұстағанға ауыз аштырмадың). Егер оған (ауыз аштырғаныңда) тамақ бергеніңде маған тамақ жегізгендей сауап алар едің», – делінген. Алла елшісі Мұхаммед (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм): «Аузы берік жанға ауызашар берген кісі – ораза ұстағандай сауап алады. Аузы берік адамның сауабынан да еш нәрсе кемімейді», – дейді.
Аузы берік адамға бір құрма немесе бір кесе су тәрізді азық беру де ауыз аштырудың сауабына кенелтеді.
Сондай-ақ, қасиетті айда Алла Тағала тиым салған арақ-шараптан аулақ болуға, жиын-тойларда дастарханға қойылмауына, ішілмеуіне және дүкендерде сатылмауын үндейміз. Арақ ішу – мұсылманға, мұсылмандыққа жат. Себебі, Алла Тағала Құран Кәрімде: «Әй иман келтіргендер! Шындығында арақ ішу, құмар ойнау, пұттарға табыну және көріпкелдік жасайтын жебелер - шайтанның істерінен. Сондықтан да олардан қатты сақтаныңдар, сонда құтыласыңдар!», – деп бұйырған («Маида» сүресі, 90-91 аят).
Ал сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед (саллаллаһу аләйһи уә сәлләм) былай деген: «Арақ он түрлі қырынан қарғысқа ұшырады: арақтың өзі, оны ішуші мен құйып беруші, сатушы мен сатып алушы, дайындаушы мен дайындатушы, әкелуші мен әкелдіруші және арақтан түскен пайданы жеуші Алла тарапынан қарғысқа ұшырады».
Арақ – Алла Тағала харам еткен нәрсе. Оны пайдалану Алланың тыйымын бұзып, әміріне қарсы шыққанмен тең. Арақ ішу үлкен күнә. Арақ адамның ниетін бұзып қана қоймайды, жүрегін қарайтып, көңілін бұзады, оны адамдық келбетінен айырады.
Бұл үндеу халқымыз Алла Тағаланың ашуы мен қаһарын тудыратын жаман істерден аулақ болып, Жаратушы иеміздің разылығына бөлене берсе екен деген ізгі мақсаттан туындап отыр.
Рақым айы – Рамазан құтты болсын! Қасиетті айда ұстаған оразамыз, жасаған дұға-тілектеріміз, құлшылық-ғибадаттарымыз, әрбір қайырлы амалдарымыз қабыл болғай! Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекетіміз мәңгілік ел болсын! Әмин!

Мейірімді, рахымды Алланың атымен бастаймын!

Құрметті мұсылман қауым! Барлықтарыңызды қасиетті Рамазан айының келуімен шын жүректен құттықтап, Алла Тағаладан ел амандығын, жұрт тыныштығын, дінімізге қуат, отбасыларыңызға береке-бірлік, барша мұсылман халықтарына Жаратқанның жақсылықтары дарысын деп тілеймін.

Рамазан – он екі айдың сұлтаны, кешірімі мол ай. Күнделікті тіршілік қамымен жүретін пенденің жүрегіне бұл айда иман нұры құйылады. Рамазан – Алланың мейірімі төгіліп, жұмақтың есігі айқара ашылатын, иманды күшейтуге мүмкіндік берілген берекелі ай. Бұл айда мұсылмандар ораза ғибадатын атқарудың нәтижесінде шүкіршілік, шыдамдылық, жанашырлық, сабырлылық, қайырымдылық, мейірімділік, бауырмалдық секiлдi iзгi қасиеттердi тұла бойларына қалыптастырып, имандылықтары артады. Имандылық адамды арсыздықтан арылтады.
Ораза ұстаған адам нәпсісін басқара білуі, мінез-құлқын көркемдеу және тілін жаман сөздерден тыю арқылы оның бойы күнә-кемшіліктерден тазарып, Алланың рахметі мен мағфиратына бөленіп, жәннатқа лайықты ізгі жанға айналады.
Ардақты пайғамбарымыз Мұхаммед (c.а.с.): «Кiм Рамазан айының оразасын шын иман және ықыласпен ұстаса, оның бұрын iстелген күнәлары кешiрiледi», - деген.
Алла Тағала хадис құдсиде: «Адамзаттың барлық амалы өзі үшін, ал ұстаған оразасы Мен үшін, оның сауабын Өзім ғана (білемін және) беремін. Өйткені, ол Менің ризалығым үшін таң атқаннан күн батқанға дейін тағамнан, сусын, ішімдігінен және жыныстық қатынастан бас тартты», - дегеніндей рамазан айында күні бойы қарны ашса да ештеңе жемей, шөлдесе де бір жұтым су ішпей, шыдамдылық танытқан жерлестерімізге Алла Тағаланың нұры жаусын.
Құрметті жерлестер!
Ораза ұстағандарға ауызашар берудің де сауабы мол әрі ол мұсылман баласына тән дәстүр.
Хадистерде ауызашарға келген кісі дастархан басында отырған кезде үй иесіне періштелердің дұға ететіні айтылған. Бір хадисте: «Қияметте Алла Тағала кей адамдардан: «Маған неге ас жегізбедің?» – деп сұрайды. Әлгі адам: «Сен барлық әлемдердің Раббысы, Иесісің ғой, мен саған қалайша ас бермекпін?» – дейді. Сонда Алла Тағала: «Қарны аш бауырыңа (ауыз аштырмадың) тамақ бермедің. Егер оған (ауыз аштырғаныңда) маған ас жегізгендей сауап алар едің», – дейді», - делінген.
Аузы берік адамға бір құрма немесе бір кесе су тәрізді азық беру де ауыз аштырудың сауабына кенелтеді.
Қадірлі қауым!
Рахым айы – Рамазан құтты болсын! Қасиетті айда ұстаған оразамыз, жасаған дұға-тілектеріміз, құлшылық-ғибадаттарымыз, әрбір қайырлы амалдарымыз қабыл болсын! Алла Тағала отбасымызға амандық, жұмысымызға береке-бірлік нәсіп етсін!
Тәуелсіздігіміз тұғырлы, мемлекетіміздің мерейі әрқашан үстем болып, мәңгілік ел болсын! Әмин!

Бақтыбай Бейсенбаев,
Қазақстан мұсылмандары
діни басқармасының

Оңтүстік Қазақстан
облысы бойынша өкіл
имамы, облыстық
орталық мешіттің
Бас имамы

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасына орай «Қазақфильм» киностудиясының шығармашылық тобы «Қазақ елі» тарихи туындысының «Алтын тақ» деп аталатын ІІ маусымын Оңтүстікте түсіруде.

4

Түлкібас ауданында басталған түсірілім жұмыстарымен облыс әкімінің баспасөз қызметінің ұйымдастыруымен аймақтағы БАҚ қызметкерлері танысып қайтты.
Айта кетерлігі, фильмнің бұл маусымы 10 сериядан тұрады.

6

Түлкібас ауданы, Иірсу ауылы маңындағы Тақиятөбе жеріндегі түсірілімге 500-ге жуық адам жұмылдырылған. Сценарий авторлары: Смағұл Елубай мен Тимур Жақсылықов. Туындының бас режиссері Рүстем Әбдірашев Оңтүстік өңірінің табиғи ерекшелігі мен тарихи рөлі фильм үшін маңызды екенін жеткізді. Оның айтуынша, «Қазақ елі» туындысының ІІ маусымының алғашқы 5 сериясы Алматы облысының Талғар ауданында өткен. Оңтүстікте түсірілетін кейінгі бөлімдерінде Керей мен Жәнібектің және Әбілқайыр әскерлерінің шайқасы, Қазтуғанның көші, Қасым ханның аманаттан оралуы сынды оқиғалар таспалануда. «Алдағы уақытта Түркістан қаласында Жәнібектің хан тағына отыруы сынды көріністерді түсіретін боламыз. Осы түсірілім жұмыстарына атсалысқан облыс басшысы Жансейіт Қансейітұлына алғыс білдіреміз» дейді Р. Әбдірашев.
Күнгейдегі түсірілім жұмыстары маусым айына дейін жалғасады. Ал тарихи туындының өзі көпшілік назарына биылғы желтоқсан айында ұсынылмақ.

ОҚО әкімінің
баспасөз қызметі

Страница 10 из 250