Шымкентте барлық әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер айтарлықтай өсті. Бұл ретте қалаға тартылған инвестиция көлемінің тұрақты өсімі байқалады. Осы жөнінде сейсенбіде өткен Үкімет отырысында белгілі болды.

519

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының    10-бабына сәйкес, Жетінші шақырылымдағы Шымкент қаласы мәслихатының бірінші сессиясы 2021 жылғы 15 қаңтарда сағат 15.00-де қала әкімдігінің үлкен мәжіліс залында, Шымкент қаласы, N.Nazarbaev даңғылы, 10 мекен-жайында өтеді.

Әзімхан жас ғалым

Ежелден ел болуды аңсап, талай тағдырлардың жанын қиып, қаны мен терін төккен баһадүр бабалардың арқасында тұғырлы Тәуелсіздікке қол жеткізгенімізге де 30 жылға жуық уақыт өтіпті. Қазақтың «Отызында орда бұзбаған, қырқында қамал ала алмас» деген тәмсілі бар.

Қадым заманнан бері бабалардың армандап кеткен күні де осы егемендік емес пе еді?! Шымкенттің шайыры, ағам Абай Қалшабектің:
Тәуелсіздік – Махамбеттің арманы,
Исатайдың қында кеткен қанжары...
...Тұрардың да шыға алмаған тұғыры,
Шәкәрімнің шорт үзілген ғұмыры.
Ұлы Абай да дәм татпаған бұл күннен,
Сом алтынның болса-дағы сынығы, — деуінде үлкен мағына жатыр. Ел болып, бүгінгі бүтіндігімізді сақтап қалу біздің басты борышымыз. Зады, Тәуелсіздік бізге оңайшылықпен келген жоқ. Оны оңайшылықпен келмегенін жас буынға түсіндіргеніміз ләзім. Себебі, егемендік пен еркіндік, Тәуелсіздік пен бостандық туралы сөз айтқан талай дүлдүлдеріміз оққа ұшты.
ХХ ғасырда бүкіл ұлтты оятқан Міржақып Дулатов дарабоздай дараланып, Абылайдай атойлап:
Көзіңді аш, оян, қазақ, көтер басты,
Өткізбей қараңғыда бекер жасты.
Жер кeттi, дін нашарлап, хал харам боп,
Қазағым, енді жату жарамас-ты, — деген жырымен бүкіл елдің санасына сілкініс берген еді. Ұлттың тарихи санасын түлеткісі келген қазақ интеллигенциясы отты сөздерімен оятамын деп жүріп тоталитарлық жүйенің оғына ұшып кете барды. Ал Ахаң ше (А.Байтұрсынов)?
Тән көмілер, көмілмес еткен ісім,
Ойлайтындай мен емес бір күнгісін.
Жұрт ұқпаса, ұқпасын, жабықпаймын,
Ел бүгіншіл, менікі ертеңгі үшін.
Иә, А.Байтұрсыновтай тұлғалар бір күнгісін емес, бүгінгі жарқын заманды ойлады. Ойлап қана қоймай, елін соған шақырды, ұлттық мұрат жолына күресуге үндеді. Бабалар армандап кеткен бұл ұлы мақсат – 1991 жылдың 16-желтоқсанында жүзеге асты. Дәл осы күні қазақтың рухы оянды.
Қош, біз сөз етіп отырған Тәуелсіздік
пен Абай арасында қандай байланыс бар. Абайтанудың абызы, менің ұстазым Мекемтас Мырзахметұлы осыдан 2 жыл бұрын «Қазақстан» ұлттық арнасындағы айтулы бағдарлама, марқұм Бейсен Құранбек тізгіндейтін «Айтуға оңайда»:
«Абай – біздің ұлттық санамыздың тірегі» деген сөз айтқан еді. Ғалымның бұл сөзі – нағыз ақиқаттың ұшқыны. ХХ ғасырда «Абай» журналын шығарған Мұхтар Әуезов пен Жүсіпбек Аймауытовтар «Екеу» деген бүркеншік атпен: «Қазақ халқын надандықтың айсыз қараңғы түні ғылым сәулесінен бүркеп, тұншықтырып тұрған кезінде, тұншыққан елге дем болуға, қараңғы жерге нұр болуға, надандық-аждаһаны өртеуге Құдай жіберген хақиқаттың ұшқыны Абай туды», - деген жалынды сөздерімен бүкіл қазаққа жар салған еді.
Әлбетте, Абай – ұлттық санамыз бен Тәуелсіздігіміздің рухани тірегі. Өйткені Абай:
Қайдан ғана бұзылды сартша сыртың?
Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді,
Аузымен орақ орған өңкей қыртың, — деп күйінуі бекер емес. Қараңызшы, Абайдың: «қайдан ғана бұзылды сартша сыртың?» дейтін тәмсілінен байқауға болады ғой. Нені? Ұлтына деген мейірімді, «қайдан ғана» деп тентектік жасап қойған шәкіртіне сан соғып отырған ұстаздан басқа бөтен ешкімді көрмейсіз. Абай – орынсыз сынап-шенейтін жан емес. Керісінше, қиянатты Абайға біз жасап жүрміз. Қалай, неге дерсіз?
Хакім шығармаларының ішінде Мүрсейіт қолжазбалары арқылы жеткен «Китаб тасдиқ» атты туындысы бар. Қалың жұртшылық бұл шығарманы «отыз сегізінші қара сөз» деген лақаппен танып келді һәм қазақша қотармасын оқып келді. Алайда, «отыз сегізінші қара сөздің» түпнұсқасында «Китаб тасдиқ» атты тақырыбы бар, оған қоса бұл шағатай тілінде жазылған еңбек болса, дәл осы өрнекте халыққа жетпеді? Абайдың өзі жоғарыдағы өлеңде айтқандай, ауызымызбен орақ орамыз деп, өз сөзімізден басқаны ұқпай келгенбіз ғой. Мәселе осыда.
Абай сол «Китаб тасдиқ» шығармасында былай деп үн қатады: «Енді біліңләр, ей фәрзәндлар! Һұдай Таъаланың жолы ниһайатсыз болады. Аның ниһайтына һечкім жетбейді. Бірақ сол жолға жүруді өзіне шарт қылып, кім қадам басды, ол таза мұсылман, толық адам делінеді. Дүниадағы түбкі мақсұдың өз файдаң болса – өзің ниһаятлысың, ол жол – Һұданың жолы емас. Ъаламнан жиылсұн, маған құйылсын, отырған орныма ағыб келә берсін дегән – ол не деган инсаф? Не түрлі болса да, йа ъақлыңнан, йа малұңнан ъадаләт шафаъат секілді, біреуләргә жақсылық тигізбак мақсұдың болса, ол жол – Һұданың жолы. Ол ниһайатсыз жол, сол ниһайатсыз жолға айағыңды берік басдұң, ниһаятсыз Һұдаға тақриб хасил болып, хас ізгі құлларындан болмақ үмід бар. Өзгә жолда не үмід бар? Кейбірәуләрнің һунәрі, бар мақсұды: киүмін тузәтбәк, жүріс-тұрысын тузәтбәк болады да, мұнұсын өзіне бір дәуләт біладі. Бұл ісләрінің бәрі – өзін көрсәтмәк, өзін-өзі базарға салыб, бар ъақлы көзүндәгі аһмақларға «бәрәкалді» дегізбәк. «Осұндай болар ма едік» деб бірәулар талабланар, бірәулар «осұндай бола алмадық» деп күйінәр. Мұнан не файда чықды? Мұнча әурәланіб, сыртыңды бір сүйган қауымыңа ұқсатарсың. Сыртқа хасиат бітбейді. Аллаһ Таъала қарайтұғын қалбұңа, бойамасыз ыһласыңа хасиат бітаді. Бұл айнаға табынғанларнің ъақлы қанчалық өсәр дейсүн? Өссә ъақлыол түбсіз тераң жақсылықды сүймеклікманан өсар. Хұдай Таъала дуниәні кәмәләт чеберлікманан жаратқан екан. Һәм адам баласын өссүн, өнсүн деб жаратқан, сол өсіб-өну жолындағы адамның талаб қылыб, изләнәр, қарызлы ісінің алды – әууал дост көбейтбәк. Ол достдұн көбейтбәкнің табылмағы өзінүң өзгеләрга қолыңнан келгенінчә достдық мақамында болмақ. Кімге достдығың болса, достдық чақырады. Аның айағы һечкімге қас сағынмаслық һәм өзіне өзгечәлік берәмұн деб, өзін тілмен, йа қылықбен артық көрсетмәк мақсұдынан аулақ болмақ. Бұл өзін-өзі артық көрсетмәк екі түрлі: әууәлгісі – һәрбір жаманчылықның жағасында тұрыб, адамдығын бұзатұғын жаманчылықтан бойын жимақлық, бұл адамға нұр болады. Екінчісі, өзін өгечелікмәнән артық көрсетмек – адамдықтың нұрын, гүлін бұзады Үчінчісі – қастық қылмақ, қор тұтбақ, кеміт-бәк, олар дұспандық чақырады. Һәм өзін өзгече тұтатын демектің түбі – мақтан. Һәрбір мақтан бірәудан асамын деган күнчілік бітіраді да, күнчілік күнчілікді қозғайды. Бұл үч түрлі істің жоқтығы адамның көңліне тынычлық берәді. Һәрбір көңіл тынычлығы көңілгә талаб салады».
Міне, Абайдың өрнегі, Абайдың стилі. Бұл өрнек – Түркі халықтары мыңдаған жылдар бойы қолданған шағатай өрнегі. Біз осы стильден ажырап қалдық, ағайын! М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті жанынан академик Қожамжарова Дария Пернешқызының қолдауымен ашылған «Мұхтартану» ғылыми-зерттеу орталығы қазақ әдебиеттану ғылымында ерекше жаңалықтың ашылуына мұрындық болды. Филология ғылымдарының кандидаты, ұстазым Ақжол Батырұлы Қалшабектің тікелей ғылыми жетекшілігі арқасында Абайдың біз «отыз сегізінші қара сөз» деп атап келген «Китаб тасдиқ» туындысын абайтану ғылымының 100 жылдық тарихында тұңғыш рет транскрипциясын жасап шыққан болатынбыз.
Жоғарыда сіздер оқып отырған ерекше стиль біз сөз етіп отырған транскрипция, ол Абайдың тілі, Абайдың сөз қолданысы. Абайды осылай жарыққа шығару М.Әуезовтің ұлы арманы болған. Алайда бұл арманға кеңестік дәуірдің цензурасы мүмкіндік берген жоқ. Бұл туралы естелікте: «...осы арада тағы бір ой келеді. Әсіресе, кеңес дәуірінде Абай жинақтары аз басылған жоқ, тираждары да мол болды. Енді 150 жылдық тойға дейін Мүрсейіттің қолжазбасы бойынша Абайдың жеке, арнайы басылымын даярлап, кітап бастырып шығарса дұрыс болар еді. Мүрсейіт еңбегі сонда жарқырап шығар еді. Бір әңгімесінде Турағұлдың қызы Ақила (1990 ж. қайтыс болған):
– Мұқаңмен бір кездесіп әңгімелескенімде сөзден-сөз шығып, Мүрсейіт туралы айтқанда: «Мүрсейіт қолжазбасы бойынша бөлек Абайдың жинағын құрастыру ойда болып еді, оның моллалығы пәле болды ғой деп айтқаны есімде» деген екен.
М.Әуезовтің арманын біздер жүзеге асырып жатсақ, неге мақтанып айтпасқа?! Мінеки ағайын, біздің көздегеніміз оқырманды көркемделген Абаймен емес, нағыз Абаймен таныстыру болатын. Ұстазым Ақжол Қалшабектің сөзімен айтқанда: «Ендігі міндет — Абайды дұрыс танып, зерделеу. Оны жалған бояулармен бүркемелемеу. Абайдан жасанды пұт жасамау. Керісінше онымен сұхбат құру. Одан тағылым алу. Өйткені, Абай – ақиқаттың ұшқыны. Онымен ойнауға болмайды. Ойнасаң ол сені өртеп жібереді».
Иә, біздің бұл еңбегіміз хакімнің 175 жылдығымен қатар Тәуелсіздіктің отыз жылдығына да үлкен тарту десем, артық айтқандығым емес. Тәуелсіздікке қиындықпен қол жеткізгесін жоқты түгендеп, елді өткенімен қауыштыру біз үшін ұлы бақыт. Шымкенттегі жас ақындардың көшін бастап жүрген, ақын Бауыржан Ерман дейтін жігіттің сөзімен айтқанда:
Жеңімпаз халық мына мен, жөн көрген Хақтың жетегін,
Қалыспай келем ешкімнен, жібермей заман етегін.
Теперіш көріп сан мәрте, сынақтан өткем құламай,
Құлдықтан аман сақтаған тағдырға тағзым етемін.
Иә, қилы замандар тарихтың қойнауына кетті. Ол азаптар халық санасынан ешқашан өшпес емес. Ендігі тілек Тәуелсіздігіміздің тұғыры жоғары, еліміздің еңсесі мәңгі биік болғай!

 

Әзімхан ИСАБЕК,
М.Әуезов атындағы ОҚУ
«Мұхтартану» ғылыми-зерттеу орталығының жоғары білікті
маманы

588a9c86f966fed5e8a3298e0c55cb8c

«Атамекен» кәсіпкерлер палатасының «Шағын бизнес үшін 100 жоба» кітабындағы бала күтуші агенттігін ашу жобасын тиімді бизнес бастамалардың қатарына жатқызуға болады. Кітапта жобаны қолға алуға 500 мың теңгедей қаражат қажет, өтемділік мерзімі 4 ай уақыт деп көрсетілген.

Бала күтуші қызметі бүгінгі қоғамда сұранысқа ие кәсіптің бірі. Кез келген отбасы, әсіресе жас отбасылар жұмыстан қолдары тимейтіндіктен кейде бала күтушілерді жалдауына тура келеді. Кішкентай балалар тынымсыз ғой, айналасындағының бәрін зерттеп, қолмен ұстап, дәмін татып көруге құмар. Осындай кезде ата-ананың баласын сенімді қолға бергісі келетіні ақиқат. Алайда жеке хабарландырулар арқылы бала күтушіні жалдау қиын. Көбінесе ата-ана бейтаныс күтушіге сенім артуға іштей тартынып, уайымдайтыны рас. Осы ретте отбасыға бала күтушілер агенттігінің көмегі қажет болады.
Сарапшылар мұндай агенттікті ашу – ұтымды бизнес идея екендігін айтады. Лажы болса агенттікте жасы 30-35-тен асқан медициналық немесе педагогикалық білімі бар қыз-келіншектер жұмыс істегені абзал. Кәсіпкер шын мәнінде жақсы мамандарды айналасына топтастыра білсе ғана табысқа жетеді. Бала күтушіні жалдау барысында міндетті түрде ата-анамен келісімшарт түзілуі қажет.
Бала күтуші – жас сәбидің тәрбиешісі, былайша айтқанда екінші анасы. Негізінен 1-6 жас аралығындағы бала тәрбиешісінің қолында өседі. Сондықтан баланы тәрбиелеумен бірге оны мектепке дайындау да соның мойнында. Бала күтушісінің басты міндеттерін атап өтсек, оған мыналарды жатқызуға болады. Мәселен, баланың бөлмесін тазалау, гигиеналық іс-шаралар жүргізу, таза ауада серуендеу, сабақ өту (сурет салдыру, ермексаздан мүсіндер жасату, тақпақ, ән жаттату), кітап оқып беру, ойнату, уақытында тамақтандыру, бала миын дамытатын әртүрлі ойындар ұйымдастыру және қажет болған жағдайда алғашқы медициналық жәрдем көрсету.
«Бір сағаттық бала күтуші» деген де қызмет бар. Ол ата-анада тығыз шаруалар шығып қалып, баланы кімге қалдырарын білмей қалған кезде керек. Мысалы үшін шұғыл іссапарға бару керек болса немесе бір жерде отырыс боп қалса «бір сағаттық бала күтуші» таптырмас көмекші. Мұнда да отбасылар агенттіктің қызметіне жүгіне алады. Тәрбиешіні аз уақытқа жалдаса да бала күтуші өзіне жүктелген міндетті немесе ата-ананың тапсырмасын толық орындауы тиіс.
Агенттікті ашуда бар жауапкершілік директордың мойнында болады. Ол мекеме жұмысын үйлестіруші. Қызметкерлерді іріктейді, бухгалтерлік есеп жүргізеді. Тіпті тапсырыстар қабылдап, телефон қоңырауына да жауап беретін сол. Бұл кәсіптің бір жақсы жері, әлеуметтік маңыздылығы басым. Өйткені бала күтуші қызметіне жұмыссыз жүрген егде жастағы әйелдерді, үйінде бос отырып қалған зейнеткерлерді, арасында жас қыздарды да алуға болады. Тапсырысқа қарай бала күтуші қосымша үй қызметшісі қызметін де қоса атқара алады.
Әсіресе мұндай агенттікті қолға алу Шымкент қаласында тиімді. Оған мегаполистегі демографиялық жағдайдың оң әсері мен халық саны өсімінің жоғары динамикасы себеп. Соған қарай да қалада бала күтушілерге деген сұраныс әрдайым жоғары. Тәрбиешілік қызмет нарығында олардың қызметіне жүгінген ата-аналар тарапынан Шымкент қаласы бойынша ешқандай тапшылық болған емес. Ал агенттіктің жұмысын сәтті жүргізу үшін жақсы жарнама қажет. Оны іске асырудың түрлі жолдары көп. Мәселен, бүгінгі нарықта өзекті болып тұрған әлеуметтік желілер арқылы жарнамалауға болады. Дегенмен ең мықты жарнама адамдардан сол агенттік туралы жақсы сөз есту. Әңгіменің ел ішінде тез тарайтыны белгілі. Сондықтан қоғамда жақсы пікір қалыптасса, соның өзі кез келген мекеме үшін ең үлкен жарнама болып саналады. Ол үшін қызмет сапасы да мақтауға тұрарлықтай болуы тиіс.
Сарапшылар кәсіпті бастауға білім мен тәуекел қажет екендігін алға тартады. Бизнес адамнан батылдықты, нартәуекелді қажет етеді. Босқа армандап қиялдағаннан ешнәрсе шықпайтынын, аздап болса да алға қарай қадам баса беру керектігін айтады мамандар. Сондықтан бала күтуші агенттігі идеясы ұнап жатса, іске сәт!

 

Ә.НҰРЖІГІТҰЛЫ

138821654 3997269036982648 3055116497809194519 n

Қаламыздағы Қонаев даңғылы мен Рысқұлов көшелерінің қиылысындағы жолайрық құрылысының бірінші кезеңі аяқталды.

20 қаңтарда ірі жолайрық құрылысының екінші кезеңі басталады. Бұл кезеңде жол жабынын бұзу, инженерлік желілерді ауыстыру, тіреу қабырғаларын бетондау, жол өтпесін және жол жамылғысын салу жұмыстары орындалатын болады. Құрылысты «Bazis Construction» ЖШС жүргізеді. Қазіргі уақытта нысанда газ, су құбыры және электр желілерін ауыстыру, сондай-ақ тоннельдегі тіреу қабырғаларын құю бойынша құрылыс жұмыстары жүргізілуде.

Бүгінге дейін 26,5 шақырым инженерлік желілердің 3,4 шақырымы немесе 13 пайызы ауыстырылды. Инфрақұрылымдық желілер жол төсемінен бөлек орналасады. Электр желісінің он бағанасының жетеуі, құйылуы тиіс 105 қаданың 75-і, болашақ тіреу қабырғаларының 986 метрінің 50 метрі орнатылды.
«Мұндай нысандарды салу әрдайым қиын, өйткені жұмыстар ірі қаланың халық тығыз орналасқан ауданында жүргізілуде. Мұнда жер учаскелерін алу, инженерлік коммуникацияларды көшіру мәселелерін шешу қажет. Сондай-ақ, байланыс желілерінің тығыздығы өте жоғары, тұрғын үйлер жақын жерде орналасқан екен. Оған қоса электр әуе желісі – 110 кВт. Оны ауыстыру керек», деді жауаптылар.
Екінші кезең құрылысының басталуымен Қонаев даңғылында Жандосов көшесінен Рысқұлов көшесіне дейін және Бәйдібек даңғылында Рысқұлов көшесінен Дулати көшесіне дейін қозғалыс толығымен жабылып, ашық типтегі туннель бөлігінің құрылысы басталады.

 

DSC 2947

2021 жылы 10 қаңтарда Шымкент қаласы мәслихаты депутаттарының кезекті сайлауы өтті.
Қала бойынша сайлаушылар тізіміне 617 207 азамат енгізілді, оның 348 644 адамы немесе 56,5 пайызы бюллетень алды.
Дауыс беруге 340 181 адам қатысты, 831 сайлаушы үй-жайынан тыс жерде дауыс берді.
Сайлауға 5 саяси партия қатысты.

Саяси партияларға дауыс беру кезінде келесі дауыстар берілді:

Қазақстан халық партиясы - 4 351 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 1,3%;

«Nur Otan» партиясы - 261,213 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан дауыстарының 78,63%;

«Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы - 31 355 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 9,44%;

Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы - 31 876 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 9,60%;

«ADAL» саяси партиясы - 3 411 дауыс немесе дауыс беруге қатысқан сайлаушылар дауыстарының 1,03%.
Дауыс беруге қатысқандар санынан сайлаушылар дауысының жеті және одан көп пайызын алған саяси партиялар үшін депутаттық мандаттардың келесі бөлінуі белгіленді:

«Nur Otan» партиясы - 24 мандат;

«Ауыл» халықтық-демократиялық патриоттық партиясы - 3 мандат;

Қазақстанның «Ақ жол» Демократиялық партиясы - 3 мандат.


Шымкент қаласының аумақтық сайлау комиссиясы

 

1. Сергулиева Багила Дуйсенбековна-Сәуле ш/а., Абай көшесінің тұрғыны.

Сұрақ: Производственный көшесі мен Ғ.Муратбаев көшесін жарықтандырып берсеңіздер.

Жауап: Өндірістік көшесіне түнгі жарықтандыру шамдарын орнату жұмыстары жүргізілді.

Ғ.Мұратбаев көшесіне жарықтандыру бағаналарын орнату Шымкент қаласы аумағындағы жарықтандыру жүйелерін қайта құру, салу және күтіп ұстау жұмыстарының «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік» аясында 2021-2022 жылдары атқару жоспарлануда.

2. Ахметова Жақсыгүл-276 орамның тұрғыны.

Сұрақ: 276 орамда жол болмаған соң, қоғамдық көлік жүре алмайды. Қазір жолға тас төселген. Камаздар жүріп, бәрін жерге кіргізіп тастаған. Азанғы уақытта жолға шығу мүмкін емес. Жолды асфальттап берсеңіздер.

Жауап: Сауле шағын ауданы, 276 орам, Муратбаев   көшесінің жалғасын жөндеу жұмыстары толығымен аяқталып қолданысқа берілді.

ҚАУЛЫ

Шымкент қаласы

  № 1

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

город Шымкент

06.01.2021г

 

 

Мен, Шымкент қаласының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігері Абдиманап Кошкарович Тулебаев, Қазақстан Республикасының 2020 жылдың 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 104 бабына, «Қазақстан Республикасының халқы арасында коронавирустық инфекция ауруының алдын алу жөніндегі шараларды одан әрі күшейту туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №67 қаулысына (бұдан әрі - ҚР БМСД №67), «Карантиндік шектеу шаралары және оларды кезең-кезеңмен жеңілдету туралы» Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы №68 қаулысына (бұдан әрі - ҚР БМСД №68), «Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы №239 бұйрығына сәйкес, COVID-19 аурушаңдығының тіркелуінің жалғасуына байланысты, вирусты пневмония ауруының өсуіне орай және халық арасында коронавирустық инфекцияның таралуын алдын алу мақсатында ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

1. Шымкент қаласының аумағында 2021 жылғы 11 қаңтар сағат 00:00-ден бастап 2021 жылғы 25 қаңтар сағат 00:00-ге дейін карантин және шектеу шаралары ұзартылсын.

2. Шымкент қаласының тұрғындарына және қонақтарына:

2.1. адамдардың көп жиналуына байланысты кез келген ісшараларды өткізуге тыйым салынсын (еске алу, туған күндер, мерей тойлар, шығарып салу, құдалық, той, беташар және басқа);

2.2. 65 жастан асқан адамдардың қалада жүруі шектелсін;

2.3. қалада жүріп-тұру кезінде маскаларды кию бойынша талаптарды сақтау және адамдар арасында кемінде 2 метрге дейін әлеуметтік қашықтық сақталсын;

2.4. үйлердің аулаларына және саябақтарға, алаңдарға, скверлерге, жағалауларға барып серуендеуге 3 адамнан аспайтын топтармен немесе бір отбасы мүшелеріне рұқсат етілсін;

2.5. үйлердің аулаларындағы, жалпы пайдалану орындарында балалардың ойын алаңшаларына баруға, 3 адамнан аспайтын топтарға рұқсат етілсін;

2.6. қоғамдық орындарға, адамдар көп жиналатын объектілерге барғанда, соның ішінде қоғамдық көліктерге кірген кезде, бетперде киюді, антисептиктерді пайдалану жөніндегі талаптар қатаң сақталсын.

3. Шымкент қаласының әкімі, мемлекеттік органдар, меншік иесіне қарамастан ұйымдар мен кәсіпорындар, заңды тұлғалар және кәсіпкерлік субъектілер Шымкент қаласында карантин кезеңінде келесі шараларды қамтамасыз етсін:

3.1. жұмыс уақытын барынша қысқарту мүмкіндігімен, кеңсе қызметкерлерінің 50%-ын қашықтықтан жұмыс істеуге көшірілсін (штаттық кесте бойынша 30-дан астам қызметкер болғанда);

3.2. сауда орталықтарында, азық-түлік және азық-түлік емес дүкендерде, халыққа қызмет көрсету саласындағы нысандарда және адамдар көп жиналуға мүмкіндігі бар орындарда күнделікті дезинфекциялық іс-шаралар жүргізілсін;

3.3. ХҚКО жұмысын ұйымдастыру (оның ішінде арнайы ХҚКО) алдын ала Egov.kz, жеделхат-бот EgovKZBot 2.0 кезек брондау арқылы жүргізуді, жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жұмыстары тоқтатылсын;

3.4. «Қазпочта» АҚ-ның, Call орталықтарының жұмыс күндері сағат 09:00-ден 18:00-ге дейін, Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес демалыс және мереке күндері жұмыстары тоқтатылсын;

3.5. азық-түлік базарларымен, азық-түлік емес базарлардың (мамандандырылған, киім-кешек, мал және автокөлік базарлары), жәрмеңкелердің қызметі, сыйымдылығы 30% аспайтын және 1 келушіге 4 шаршы метр арақашықтықты сақтаумен жұмыс күндері сағат 06:00-ден 18:00-ге дейін, демалыс және мереке күндері 09:00-ден 17:00-ге дейін уақыты шектеліп, жабық емес базарлар қалыпты жағдайда жұмыс істесін. Бұл ретте, санитариялық-дезинфекциялық жұмыс жүргізуге аптаның бір күні белгіленсін. Жәрмеңкелердің жұмысын санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтауды ұйымдастырып, оның ішінде дезинфекциялық тоннельдерді және санитайзерлерді орнатуын қамтамасыз етілсін;

3.6. орналасқан орнына қарамастан барлық азық-түлік гипермаркеттерінің, супермаркеттерінің, шағын маркеттері мен үй жанындағы дүкендерінің жұмыстары қалыпты режимде ұйымдастырылсын;

3.7. көше форматында ашық алаңда жұмыс жасайтын қоғамдық тамақтану нысандарының және 50 орынға дейін арналған үстелдер орналастырылған үй-жайдағы қоғамдық тамақтану нысандарының (кафе, мейрамханалар, лаундж-барлар, фудкорттар, спорт-барлар, барлар, асханалар, кофейнялар және кулинариялар), сонымен қатар сауда-ойын-сауық кешендерінің ішінде орналасқан нысандардың қызметі (келушелірге қызмет көрсету) жұмыс, демалыс және мереке күндері сағат 07:00-ден 23:00-ге дейін шектелсін. Қоғамдық тамақтану нысандарында азық-түліктерден дайындық жасау, жинау-дезинфекциялау іс-шаралары қалыпты режимде жүргізілсін. Салтанатты, естелік іс-шараларын өткізуге (корпоративтер, банкет, той, еске алу, туылған күн, мерейтой, шығарып салу, құдалық, беташар және тағы басқа), қоғамдық тамақтану орындарында банкеттердің өткізілуіне және кальянды пайдалануға тыйым салынсын;

3.8. ауыл-шаруашылық, далалық жұмыстар, құрылыс жұмыстарының және үздіксіз өндірістік циклмен жұмыс жасайтын құрылыс, өнеркәсіп кәсіпорындарының, мал және құс шаруашылықтар жұмысы қалыпты режимде ұйымдастырылсын;

3.9. коммуналдық, теле-радио коммуникациялық және байланыс қызметтерін көрсету, адвокаттар, нотариустердің сонымен қатар адвокаттық және нотариустық кеңселердің жұмыстары қалыпты режимде ұйымдастырылсын;

3.10. АЖБ бекеттері, АЖБ бекетіндегі дүкендер, автобөлшектер дүкендері, авто-экспресс (тамақты сыртқа шығару), автожуу бекеттері, шиномонтаж, техникалық жөндеу бекеттері, автомобиль жөндеу және оған қызмет көрсету бекеттері, тігін шеберханалары, тұрмыстық техникаларды жөндеу нысандары, аяқ киім жөндеу орындары, химиялық тазалау, кір жуатын мекемелер, телефон және компьютер жөндеу орындарының жұмысы  қалыпты режимде ұйымдастырылсын;

3.11. белгілі бір топтардың (ауысымдық жұмысшылар, медицина қызметкерлері, спортшылар) орналастыруға келісім шарты бар нысандарды қоспағанда, туризм мен халыққа жатын орындарды ұсынатын қызметтердің саласындағы нысандардың қызметі (қонақ үйлер, демалыс үйлері, туристік базалар және басқалар) қонақтардың (клиенттердің) саны жобалық қуаттылығынан 80% дан аспаған жағдайда, сонымен қатар нысанда тұрғандарға қызмет көрсететін (тамақтану, кір жуу, үтіктеу және басқалар) жұмыстары қалыпты режимде ұйымдастырылсын;

3.12. көрермендердің қатысуынсыз бір мезгілде шоғырлану 100 адамнан аспайтын, ҚР БМСД №67 қаулысының талаптарын және тиісті аумақтық Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің келісімі бойынша, күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтаған жағдайда, Қазақстан Республикасының чемпионаттарын және (республикалық бірыңғай күнтізбе бойынша) республикалық жарыстарды қоспағанда, көрмелерді өткізуге, спорттық, отбасылық, салтанатты, еске алу іс-шараларын,  форумдарды, конференцияларды, семинарларды және адамдардың көп жиналуына қатысты іс-шараларды, оның ішінде үйлерде іс-шараларды өткізуге тыйым салынсын;

3.13. спорттық жаттығуды Ұлттық құрамадағы, қаланың құрама командалық, клубтық командалық (30 адамнан аспайтын, қатынассыз термометрия, спорттық базада тұру), жеке және топтық жаттығуларды спорт түріне қарай бір келушіге 5 шаршы метрге дейін, ашық аспанда көрермендерсіз спорттық ойындарды өткізуге рұқсат етілсін;

3.14. балалар коррекциялық-түзету кабинеттерінің/орталықтарының, балалар мен ересектерге арналған білім беру орталықтарының қызметіне 15 адамнан аспайтын, алдын ала жазылу бойынша, ҚР БМСД №67 қаулысының талаптары сақталған жағдайда қалыпты режимде рұқсат етілсін;

3.15. кезекші топтарын (топта 15 адамнан аспайтын) қоспағанда балалардың мектепке дейінгі ұйымдарының және сауықтыру лагерлерінің жұмысы тоқтатылсын;

3.16. 50-ден астам отыратын орны бар қоғамдық тамақтану нысандарының жұмыс істеуіне тыйым салынсын. Жеткізу және шығару режимінде жұмыс істейтін қоғамдық тамақтандыру нысандары қалыпты режимде жұмыс істесін;

3.17. аквасаяжайларының, жағажайлардың жұмыс істеуіне тыйым салынсын;

3.18. СПА-орталықтары, әсемдік салондары, шаштараз, косметикалық және косметологиялық қызметтер, маникюр және педикюр қызметтерін көрсететін орталықтары мен салондардың (алдын ала жазылу бойынша бір келушіге 4 шаршы метр) жұмыс уақытын 09:00-ден 23:00-ге дейін шектеумен жұмыс, демалыс және мереке күндері жұмысы ұйымдастырылсын;

3.19. қоғамдық моншалардың және сауналардың сыйымдылығы 50% аспайтын және бір келушіге 4 шаршы метр, жұмыс уақытын 09:00-ден 23:00-ге дейін шектеумен жұмыс, демалыс және мереке күндері жұмысы ұйымдастырылсын;

3.20. саяжайлардың, скверлердің, жағалаулардың жұмысы қалыпты режимде жүргізілсін;

3.21. қалыпты режимде жұмыс жасайтын ашық алаңда орналасқан аттракциондардың жұмысын қоспағанда, аттракциондардың жұмысы тоқтатылсын;

3.22. мәдениет объектілерінің (жеке және топтық репетицияларға 30 адамнан аспайтын қатысушылар), театрлар (сыйымдылығы 50% адамнан аспайтын, бірақ 100 адамнан артық емес, «InfoKazakhstan.kz», порталда тіркелумен, бетперде кию режимі, әлеуметтік қашықтық және ҚР БМСД №67 қаулысының талаптары сақталған жағдайда) кітапханалардың, мұражайлардың жұмысы қалыпты режимде рұқсат етілсін;

3.23. діни объектілерде (мешіт, шіркеу, соборлар, синагог және т.б.) ҚР БМСД №67 қаулысының талаптарын сақтаумен, санитариялық-дезинфекциялық режимі күшейтілген залды 30%-ға дейін толтыруын, бірақ 100 адамнан асырмай, жұма намазын қоспағанда, мешіттерде намаз (бес уақыт намаз) ұжымдық құдайға құлшылық ету жұмысын қалыпты режимде жүргізуіне рұқсат етілсін;

3.24. қалыпты режиміндегі жеткізу және шығарумен жұмыс жасайтын нысандарының жұмысын қоспағанда, дүңгіршектердің, оның ішінде піскен тағамдарды, фастфуд, жұмсақ балмұздақ, сусындар сататын орындардың жұмысы 09:00-ден 23:00-ге дейін ұйымдастырылсын;

3.25. сауда, ойын-сауық орталықтарының, сауда үйлерінің (дүңгіршіктердің), сауда желілерінің сыйымдылығы 30% аспайтын, бір келушіге 4 шаршы метрден кем емес арақашықтықты сақтаумен жұмыс күндері сағат 09:00-ден 23:00-ге дейін, демалыс және мереке күндері 09:00-ден 22:00-ге шектелсін;

3.26. цирк, көңіл көтеру мекемелерінің (караоке, бильярд, компьютерлік клубтар, түнгі клубтар, боулинг орталықтары, балалардың ойын алаңдары және жабық бөлмелердегі аттракциондар, батуттар және тағы басқалар), букмекерлік конторларының жұмысына тыйым салынсын. Кинотеатрлардың жұмысы (сыйымдылығы 50% аспайтын, «InfoKazakhstan.kz», порталда тіркелуін, бетперде кию режимін, әлеуметтік қашықтық сақтаумен, шахматтық ретпен отыруын және ҚР БМСД №67 қаулысының талаптары сақталған жағдайда) жұмыс, демалыс және мереке күндері сағат 09:00-ден 23:00-ге дейін шектеумен рұқсат етілсін. Ашық алаңдағы кинотеатрлардың жұмысы бетперде кию режимі, әлеуметтік қашықтық сақталған жағдайда жұмысына қалыпты режимде рұқсат етілсін;

3.27. Шымкент қаласындағы автовокзалдардың, автостанциялардың жұмысын қалыпты режимде ұйымдастыру, қалааралық, облысаралық тұрақты автобустардың (шағын автобустардың) қозғалысы ҚР БМСД №67 қаулысының талаптарын сақтай отырып, облысаралық, қалалық тұрақты емес (туристік) тасымалдар толтырылуы 75%, бірақ 15 адамнан артық емес жағдайда ұйымдастыру;

3.28. медициналық ұйымдарда, қарттар мен мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған медициналық-әлеуметтік объектілерде, сәбилер үйлерінде, балалар үйлерінде, әлеуметтік оңалту орталықтарда, мүгедек балаларға арналған, интернат типіндегі оқу орындарында карантинді және санитариялық-дезинфекциялық режимді сақтауды қамтамасыз етсін. Әлеуетті ата-аналар берілген күнінен бастап 3 тәуліктен аспаған, теріс нәтижесі бар ПТР әдісімен COVID-19-ға зертханалық тексерілгені туралы құжатты ұсынған кезде жетім балаларды одан әрі асырап алу, қорғаншылықты, қамқоршылықты белгілеу үшін олармен кездесуге сәбилер үйлері мен балалар үйлеріне баруға рұқсат етіледі.

Берілген күнінен бастап 3 тәуліктен аспаған, теріс нәтижесі бар ПТР әдісімен COVID-19-ға зертханалық тексеру туралы құжатты ұсынған кезде ұлттық алдын алу тетігі қатысушыларының медициналық-әлеуметтік объектілерге баруына рұқсат етіледі;

3.29. медициналық ұйымдарда, дәріханаларда, процедуралық бөлмелерде, медициналық орталықтарда (жазылу арқылы) аймақтандыру мен күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режимін ҚР БМСДҚ №67 қаулысының талаптарын сақтаумен, жұмыстары қалыпты режимде ұйымдастырылсын;

3.30. денсаулық сақтау ұйымдарында, жедел медициналық жәрдем машиналарында, жергілікті атқарушы органдар карантин үшін айқындаған үй-жайларда, сондай-ақ медицина қызметкерлері үйде медициналық көмек көрсету, ошақта эпидемиологиялық тергеп-тексеру жүргізу, науқастардан және байланыста болған адамдардан сұрау және сауалнама алу кезінде аудио, фото және бейне түсірілім жүргізуге тыйым салынсын;

3.31. Қазақстан Республикасының Ұлттық банк және Қазақстан Республикасының қаржы нарығын реттеу және даму агенттігінің актілеріне сәйкес қаржы нарығындағы субъектілерге жұмыс уақытын шектеуді ұйымдастырсын;

3.32. гүл сататын нысандардың қызметіне қалыпты режимде рұқсат етілсін;

3.33. 2020-2021 оқу жылының үшінші тоқсанынан бастап:

- контингенті 300 оқушыға дейін қалалық және ауылдық мектептерде сыныптардағы балалар саны 15 адамға дейін дәстүрлі форматта оқытуға;

- сыныптарды 15 баладан асырмай жинақтауды сақтай отырып, ата-аналардың өтініші бойынша жалпы білім беретін мектептерде 1-ден 5 сыныпқа дейін қоса алғанда, халықаралық мектептерде 7 сыныпқа дейін қоса алғанда кезекші сыныптарда оқытуға;

- оқу бітіретін сыныптар (9, 11 (12) сыныптар) үшін аптаның 6 күні ішінде аралас оқытуға: пәндердің 70%-ын штаттық режимде, 30%-ын қашықтықтан оқытуға (сыныпта 15 адамнан артық емес, әлеуметтік қашықтықты сақтау, 1 сынып – 1 кабинет қағидаты бойынша оқыту, бір уақытта мектепте жобалық қуаттың 30%-ынан аспайтын адамның болуы, санитариялық-дезинфекциялық режимді, маска режимін күшейту);

- білім беру мекемесі әкімшілігінің шешімі бойынша сабақтан тыс уақытта 5 адамнан аспайтын топтарда оқушыларды жеке оқытуға рұқсат беруді;

3.34. спорттық объектілердің (фитнес-орталықтардың, тренажер залдардың, спорттық-сауықтыру орталықтарының, жабық және жартылай жабық спорттық құрылымдардың, мұз алаңдарының оның ішінде сауда-ойын-сауық кешендерінде, сауда орталықтарында, сауда үйлерінде орналасқан мұз алаңдар) бір келушіге 5 шаршы метрге дейін, сыйымдылығы 50% аспайтын, бассейндердің алдын ала жазылумен бір адамға су бетінің 5 шаршы метр есебімен жеке форматта, қызметтер 09:00-ден 23:00-ге дейін жұмыс, демалыс және мереке күндері жұмысы ұйымдастырылсын;

3.35. ҚР БМСДҚ бекіткен алгоритмдерге сай кеңестерді (отырыстарды) көзбе-көз өткізуге рұқсат етілсін (оларды қашықтықтан өткізу мүмкіндігі болмаған кезде);

3.36. арнайы білім беруді қажет ететін балаларға арналған (оның ішінде ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған) арнайы, мамандандырылған ұйымдардың, арнайы мектеп-интернаттардың, жалпы типтегі мектеп-интернаттардың, дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың қызметі қалыпты жағдайда ұйымдастырылсын;

3.37. екінші семестрден бастап колледждер мен жоғары оқу орындарының I курс студенттері үшін штаттық оқытуға рұқсат беруді;

3.38. осы қаулыда көрсетілмеген нысандардың жұмыс уақыты 09:00-ден 18:00-ге дейін шектеумен жұмыс және демалыс, мереке күндері жұмысы ұйымдастырылсын.

4. Шымкент қаласының әкімдігіне, Шымкент қаласының аудандарының әкімдеріне, Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасына, Шымкент қаласының энергетика және коммуналдық шаруашылық басқармасына, Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің аудандық басқармаларына, Шымкент қаласының денсаулық сақтау басқармасына, ҚР ДСМ «Ұлттық сараптама орталығы» ШЖҚ РМК Түркістан облысы бойынша филиалына, денсаулық сақтау субъектілеріне және меншік иесіне қарамастан жеке кәсіпкер субъектілеріне:

4.1. жұмыс, демалыс және мереке күндері қоғамдық көлік қозғалысының уақыты сағат 07:00-ден 23:00-ге дейін рұқсат етілсін. Бетперделердің киілуі, толымдылығы отыратын орын санынан аспауы қадағалансын;

4.2. адамдардың аялдамаларда және қоғамдық көліктерде шоғырлануын болдырмау мақсатында көлік құралдарының (автобустардың, шағын автобустардың) желіге барынша шығуын, қозғалыстың біркелкі кестесі ұйымдастырылсын;

4.3. қоғамдық көлікті, автобус аялдамаларын, аулалардағы балалар алаңдарын, басқа қоғамдық орындарын, адамдар көп жиналатын жерлерді қоса алғанда, қала аумағын дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып заласыздандырылсын, карантин аяқталғанға дейін заласыздандыру жұмыстары күн сайын жүргізілсін;

4.4. Шымкент қаласының аумағында, мөлтек аудандардың, тұрғын үй алаптарының, көп қабатты тұрғын үйлердің, ұйымдардың аумағында және қоқысқа арналған алаңшалары жоспарлы түрде үнемі тазартылсын. Күнделікті тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстар шығарылсын және қоқысқа арналған контейнерлерді тазартып, дезинфекциялау мен жуу жүргізілсін;

4.5. инфекциялық стационарлардың аумағын күнделікті дезинфекциялау құралдарын қолданып залалсыздандыру ісшараларын жүргізу қамтамасыз етілсін;

4.6. тұрақты түрде, Шымкент қаласы бойынша меншік иесіне қарамай барлық зертханалық зерделеу ауқымын жүйелендіріп, ПТР тестілеудің, ПТР-зерттеу бойынша есебін, бірыңғай бағдарламаға енгізіп интеграциялауымен қамтамасыз етсін;

4.7. медициналық ұйымдарда аймақтандыруды, күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режимді қатаң сақтауды және жеке қорғаныш заттарымен қамтамасыз етілсін.

5. Меншік иесіне қарамастан Шымкент қаласының ұйымдары мен кәсіпорындарының басшыларына және жеке кәсіпкерлерге карантин аяқталғанға дейін:

5.1. бетпердені, қолғаптарды кию (халыққа қызмет көрсету кезінде) және антисептиктерді пайдалану талаптары қатаң сақталсын. Халыққа қызмет көрсететін нысандарда қызметкерлер қосымша бір реттік қолғаптармен, оларды уақтылы ауыстыруы және температура өлшеу құралдарымен қамтамасыз етілсін;

5.2. қызметін жүзеге асыратын барлық нысандарда күшейтілген санитариялық-дезинфекциялық режим қамтамасыз етілсін (қолды өңдеуге арналған санитайзерлерді орнату, дезкілемшелерді төсеу, ғимараттың ішін залалсыздандыру құралдарын қолданумен күніне кемінде екі рет ылғалды жинау, желдету);

5.3. персоналдар мен келушілердің санитариялық-карантиндік және шектеу шараларын сақтауы қатаң қадағалансын;

5.4. атқаратын қызметті ҚР БМСДҚ бекіткен алгоритмдерге сәйкес жүргізілсін;

5.5. барлық нысандарда, оның ішінде қоғамдық көлікте, таксиде санитариялық-профилактикалық, санитариялық-эпидемияға қарсы және дезинфекциялық іс-шараларды жүргізу қамтамасыз етілсін;

5.6. қоғамдық көліктерде, таксилерде, өндірістік аймақтарда, азық-түлік және азық-түлік емес базарларда және басқа да қоғамдық орындарда санитариялық-дезинфекциялық өңдеуді қамтамасыз етсін.

6. Шымкент қаласының аудан әкімдері, Шымкент қаласының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаментінің аудандық басқармаларының басшылары және Шымкент қаласы полиция департаментінің бастығына:

6.1. өз жұмысын қайта бастаған нысандарда санитариялық-дезинфекциялық ісшараларды және басқа да санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына мониторинг жүргізілуі қамтамасыз етілсін;

6.2. карантин кезеңінде белгіленген шектеу іс-шараларын және басқа да талаптарды бұзу, орындамау анықталған кезде, тиісті әкімшілік шаралар, оның ішінде Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерге сәйкес нысандардың қызметін тоқтата тұру жөнінде шаралар қолдансын.

7. Шымкент қаласының әкімдігі, Шымкент қаласы аудандарының әкімдері, Шымкент қаласының кәсіпкерлік және индустриалды-инновациялық даму басқармасы, Шымкент қаласының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің аудандық басқармалары, Шымкент қаласы полиция департаменті, Шымкент қаласының «Атамекен» өңірлік кәсіпкерлік палатасы, кәсіпкерлік субъектілері және жеке тұлғалар қамтамасыз етсін:

7.1. «InfoKazakhstan.kz» сайтынан электрондық форматта берілетін санитариялық нормаларға сәйкестік Актісінің негізінде нысандардың қызметі қайта басталсын;

7.2. қоғамдық мониторинг мүмкіндігі үшін нысанның кіреберісінде санитариялық нормаларға сәйкестік Актісі көрнекті жерге орнатылсын;

7.3. шектеу ісшараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде нысандардың жұмысына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптармен танысу үшін «InfoKazakhstan.kz» сайтында жұмысы туралы халықты, жеке және заңды тұлғаларды хабардар етілсін;

7.4. бұзушылықтарды жою үшін кәсіпкерлердің уақтылы шаралар қабылдауы мақсатында шағымдарды және карантин режимін бұзу фактілерін орналастыру үшін «InfoKazakhstan. кz» сайты пайдалансын;

7.5. шектеу ісшараларын, оның ішінде карантинді енгізу кезеңінде нысандардың жұмысына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақталуына кәсіпкерлік субъектілерін тексеруді жүзеге асыратын инспекторлардың, аудиторлық ұйымдардың тізімін «InfoKazakhstan.kz» сайтына орналастырылсын;

7.6. кәсіпкерлік субъектілер «InfoKazakhstan.kz» сайтындағы нысанның паспортына келушілердің үй-жайларды жоспарлы толтыруы туралы мәліметтерді енгізу (шектеу ісшараларын, оның ішінде ҚР БМСДҚ қосымшаларында айқындалған карантинді енгізу кезеңіндегі нысандардың қызметіне қойылатын талаптарға сәйкес, 1 адамға белгіленген алаң ескеріле отырып айқындалады және енгізіледі);

7.7. нысандар белгіленген талаптарға сәйкес келген кезде бизнес нысандардың қызметін қайта бастауға арналған Акті «InfoKazakhstan.kz» электрондық портал арқылы электронды түрде берілсін;

7.8. жұмысын тоқтатқан нысандармен коронавирустық инфекциясын алдын алу мақсатында олардың жұмысын қайта бастау, санитариялық-дезинфекциялық іс-шараларды және басқа да санитариялық-эпидемиологиялық талаптардың сақтауы бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілсін.

8. Күші жойылды деп танылсын:

8.1. Шымкент қаласының Бас мемлекеттік санитариялық дәрігерінің 17.12.2020 жылғы №46 қаулысы.

9. Қаулының талаптарын, нысанның меншік иесіне қарамастан, барлық жеке және заңды тұлғалардың орындауы міндетті.

10. Осы Қаулы бұқаралық ақпарат құралдарда жариялансын, барлық мүдделі ведомстволар мен ұйымдардың назарына жеткізілсін және әлеуметтік желілер арқылы таратылсын.

11. Осы қаулының орындалуын бақылауды өз құзырымда қалдырамын.

12. Осы қаулы 2021 жылғы 11 қантар сағат 00:00-ден бастап  күшіне енеді.

 

 

Шымкент қаласының

Бас мемлекеттік

санитариялық дәрігері

А.Тулебаев

 

Страница 4 из 445